Nepal-Info

Nepal – geschiedenis en economie

Nepal is een multinationale staat in Zuidoost-Azië, die tussen Tibet en India ligt. Het land bevindt zich sinds enige decennia in een onrustige politieke situatie. De economische ontwikkeling gaat ondanks de internationale hulp, ook uit Duitsland,  langzaam vooruit. De belangrijkste exportartikelen zijn woltapijten en verwerkte textielproducten. Algemeen 
Nepal is een staat in Zuidoost-Azië en grenst in het oosten aan Tibet en in de andere richtingen aan India. Het noorden van het 147.181 km2 grote land ligt in de Himalaya en omvat ook de Mount Everest. De hoofdstad is Kathmandu. In Nepal leven ca. 25 miljoen mensen van verschillende etnische afkomst. De landstaal is Nepali die echter door slechts 48% van de inwoners wordt gesproken. De religie van de meeste inwoners is het hindoeïsme, een zesde deel van de bevolking is boeddhistisch.
 


 

Geschiedenis
Als een onafhankelijke staat treedt Nepal voor het eerst in 1768 op, nadat de Gurkha’s in het dal van Kathmandu en in delen van India een hindoeïstisch koninkrijk hadden opgericht. In het midden van de 19e eeuw werden de Shah-koningen door de Rana-familie van de macht beroofd. De Rana-familie voerde  het ambt van een erfelijke premier  in. Ongeveer honderd jaren later, in 1951, wordt met de hulp van India het koninkrijk opnieuw opgericht. In de daarop volgende jaren vonden meerdere politieke veranderingen plaats en in 1990 werd een nieuwe grondwet van kracht. Nepal is nu een constitutionele monarchie met vaak wisselende coalities en minderheidsregeringen. In 1996 begint de communistische partij van de Nepalese maoïsten een burgeroorlog. Eerst jaren later (2006) kunnen vredesonderhandelingen worden geopend. Na een bloedbad aan de koninklijke familie op 1 juni 2001 bestijgt de enige overlevende broer van de koning Gyanendra Bir Bikram Shah Dev de troon. Hij probeert meer macht aan zich te trekken, maar in 2006 moet hij het ontbonden parlement weer inzetten. Vanaf begin 2007 is een overgangsgrondwet van kracht.
 


 

Economie

Nepal is een van de armste landen ter wereld. Door de aanhoudende politieke omwentelingen kan zich de economie in Nepal maar langzaam ontwikkelen. De ecnomische politiek bemoeit zich  om de consolidatie van de markteconomie. De inzet voor  liberalisatie en privatisering wordt echter door bureaucratie en hoge wettelijke sociale standaards geremd. Toekomstig groeipotentiaal ligt vooral in het gebruik van waterkracht en het toerisme. Het grootste deel van de bevolking werkt in de landbouw en bedrijft substitutionele economie. Het aandeel van de producerende industrie aan het bruto binnenlandsproduct ligt ongeveer bij 10%. De concurrentie van India, een zwakke binnenlandse markt en de ontbrekende verbinding naar zee belemmeren de groei. De productie van voornamelijk minderwaardige producten vindt grotendeels als thuiswerk plaats. Woltapijten, confectiekleding en cashmère sjaals zijn de het meest geëxporteerde producten.
 

 


Betrekkingen met Duitsland

Sinds het midden van de 20e eeuw bestaan er diplomatieke betrekkingen tussen de beide staten. Bovendien is Duitsland voor Nepal één van de belangrijkste afzetmarkten voor tapijten en textielproducten. Sinds 1996 bestaat er een investeringsovereenkomst. De Duits-Nepalesische kamer van koophandel in Kathmandu zet zich in voor de commerciële interessen van Nepal. Bovendien is Nepal een van de  belangrijkste landen in het kader van de Duitse ontwikkelingshulp. Maar er bestaan ook contacten op het culturele gebied. Sinds 1992 bestaat er een culturele overeenkomst en een Goethe- centrum in Kathmandu. De Friedrich-Ebert-Stichting en de zender Deutsche Welle zetten zich in voor coöperaties. Ook de Deutsche Forschungsgemeinschaft (Duitse gemeenschap voor wetenschappelijk onderzoek) steunt wetenschappelijke projecten in samenwerking met Nepal.
 
Bronnen:
Auswärtiges Amt: Länder- und Reiseinformationen Nepal (Stand: März 2007)
http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/Laender/Nepal.html
Landesinformationsseiten (LIS) der InWent: Nepal (Stand: April 2007) 
http://www.inwent.org/v-ez/lis/nepal/index.htm